Moeder ekster voed jong
Moeder ekster voed jong
Weg vliegende aalscholver
Weg vliegende aalscholver
Fazand haan
Fazand haan
weg sprintende grauwe gans
weg sprintende grauwe gans
Reiger hoog in de boom
Reiger hoog in de boom
Laag vliegende zwaan boven ijs
Laag vliegende zwaan boven ijs
Pauw in volle glorie
Pauw in volle glorie
Weg vliegende reiger
Weg vliegende reiger
Koolmees in het zonnetje
Koolmees in het zonnetje
Grauwe gans in de vlucht
Grauwe gans in de vlucht
Ekster op boomstronk
Ekster op boomstronk
Koolmees
Koolmees